AUTO-HAK EU

AUTO-HAK-EU-DISTRIBUTION-2
5/5

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy www.auto-hak.eu (zwany dalej: „Serwisem”). Administratorem Danych Osobowych jest firma: Serwis Ogumienia Tomasz Frazik, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, 77-300 Człuchów, NIP: 843-132-17-47 zwana dalej Administratorem.

§1 Zbieranie danych

1. Administrator szanuje prywatność swoich Klientów, odwiedzających Serwis Internetowy.
2. Administrator zbiera informacje dotyczące swoich Klientów, dokonujących zapytań ofertowych oraz zakupów za pośrednictwem Serwisu.
3. Klient, który chce złożyć zapytanie ofertowe za pomocą serwisu lub dokonać zakupu, proszony jest o podanie swoich danych:
– imienia i nazwiska,
– adresu email,
– numeru telefonu,
– adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość),
– numeru NIP w przypadku przedsiębiorców,
– szczegółowych informacji dotyczących posiadanego samochodu (marka, model, rok produkcji, rodzaj silnika itp.).

§2 Wykorzystywanie danych

1. W przypadku wypełnienia przez Klienta w Serwisie formularza wyceny dane Klientów wykorzystywane są w celu odpowiedzi na konkretne zapytanie ofertowe Klienta.
2. Dane osobowe są wykorzystane do skutecznej obsługi zamówienia oraz doręczenia zamówionego towaru, w związku z czym mogą być przekazywane do partnerów handlowych Administratora:
– Dostawcy, firmy kurierskiej DPD lub GLS.
– Producenta Auto-Hak sp. z o.o.,76-200 Słupsk, ul. Słoneczna 16k,
– Firmy Dacar Daniel Grzegorczyk, 76-251 Kobylnica, ul. Jolanty Szczypińskiej 2,
– Firmy Projekt Freedom, Katarzyna Fedon-Lizakowska, ul Romera 1/43, 76-200 Słupsk,
– Meyer s.c. PW. Meyer T.K.M.K, 77-300 Człuchów, Aleja Wojska Polskiego 6 – biura księgowego Administratora.

§3 Cookies, adresy IP

1. Serwis Internetowy używa tak zwanych cookies. Cookies to małe pliki komputerowe zapisywane automatycznie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, w przypadku gdy pozwala na to przeglądarka internetowa Klienta.
2. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzi „czas wygaśnięcia” oraz indywidualny identyfikator pliku. Informacje zbierane za pomocą tych plików pomagają dostosowywać ofertę Administratora pod indywidualne preferencje i rzeczywiste potrzeby osób odwiedzających Serwis Internetowy. Pliki cookies dają możliwość opracowywania statystyk Serwisu Internetowego. Mechanizm ten jest bezpieczny dla komputerów Klientów Serwisu Internetowego i nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz poufnych informacji z komputerów Klientów.
3. Administrator może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP jest numerem przydzielonym komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez danego dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu

§4 Dostęp do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Serwis posiadają dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Administratora.
2. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, na mocy obowiązujących przepisów prawa, czyli np. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Wykorzystywanie danych”.
3. Administrator gwarantuje swoim Klientom możliwość modyfikacji swoich danych w każdej chwili. W celu dokonania takiej modyfikacji, prosimy o wysłanie maila na skrzynkę administrator@auto-hak.eu.
4. Klient posiada możliwość usunięcia swoich danych osobowych. Administrator może jednak odmówić takiego usunięcia, w przypadku gdy Klient naruszył obowiązujący w Serwisie Regulamin, a zachowanie tych danych niezbędne jest do wyjaśnienia okoliczności oraz ustalenia odpowiedzialności i dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń wobec konkretnego Klienta.

§5 Zabezpieczenia

1. Administrator stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
2. Administrator zobowiązany jest chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa I zachowania poufności.
3. Dane osobowe u Administratora są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.), w sposób który uniemożliwia do nich dostęp osób trzecich.

§6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator posiada prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
W momencie dokonania takiej zmiany, aktualizowana jest także data wprowadzenia ostatniej modyfikacji, która podana jest na końcu niniejszego dokumentu.
2. Wszelkie pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, prosimy kierować na adres: administrator@auto-hak.eu
3. Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2020 rok.

5/5

AUTO-HAK.EU – © Copyright All rights reserved

Obserwuj nas w social mediach:
Serwis internetowy auto-hak.eu
Wycena na telefon/konsultacje